Dryking Mobil'i Yayında! Hemen İndir 2. Ürün Bedava!

Dryking Satış Sözleşmesi

Satış Sözleşmesi ve Ön Bilgilendirme Formu

Satış Sözleşmesi

Madde 1-Taraflar

Satıcı

Ünvanı                      : US TEMİZLEME VE HİJYEN ANONİM ŞİRKETİ

Adresi                        : SAHİL MH., D-130 KARAYOLU ÜZERİ NO: 6/1. BAŞİSKELE KOCAELİ

Telefon                      : 444 0 379

E-mail                         : info@dryking.com.tr

İnternet Sitesi           : www.dryking.com.tr

Alıcı

Adı/Soyadı/Ünvanı  : {_aliciad_} {_alicisoyad_}

Adresi                        :{_teslimatadresi_}

Telefon                      :{_alicitelefon_}

E-mail                        :{_alicimail_}

 

Madde 2-Konu

2.1. İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait Dryking Fabrika ve Şubeleri üzerinden verilen siparişin, aşağıda nitelikleri ve satış ücreti belirtilen ürüne/ürünlere verilecek hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun, hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

2.2. ALICI, satıcının isim, unvan, adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu hizmetin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda sipariş anında açık, anlaşılır şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini, siparişten hemen sonra kısa mesajla ayrıca yazılı olarak iş bu sözleşmeye vakıf olduğunu, buna rağmen siparişten caymadan iş bu sözleşme hükümlerini bir bütün kabul ederek siparişine dair hizmetin verilmesini talep ettiğini beyan ve kabul eder.

2.3. Dryking Mobil Uygulaması ve İnternet Sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve alıcı tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen sipariş fişleri ile fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

 

Madde 3- Sözleşme Konusu Ürün/Ödeme/Teslimat Bilgileri

3.1. Dryking üzerinden tanımlanan indirim çeki, bonus ve promosyonları sadece bu ürünlerin tanımlandığı hesabın gerçek sahibi kullanabilir.

3.2. Siparişin, ürün/ürünlerin hizmet cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, satış bedeli, ödeme şekli teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri sipariş fişinde belirtildiği gibidir. Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır. Sipariş fişinde yer alan bilgiler doğru ve eksiksiz olmalıdır. Bu bilgilerin doğru olmadığı veya noksan olduğu durumlardan doğacak zararları tamamıyla karşılamayı alıcı kabul eder ve ayrıca bu durumdan oluşabilecek her türlü sorumluluğu alıcı kabul eder.

3.3. SATICI gerekli gördüğü durumlarda, ALICI’nın vermiş olduğu bilgiler gerçekle örtüşmediğinde, siparişi durdurma hakkını saklı tutar. SATICI siparişte sorun tespit ettiği durumlarda ALICI’nın vermiş olduğu telefon numarasından ALICI’ya ulaşamadığı takdirde siparişin yürürlüğe koyulmasını 15 (onbeş) gün süreyle dondurur.

3.4. ALICI’nın bu süre zarfında SATICI ile konuyla ilgili olarak iletişime geçmesi beklenir. Bu süre içerisinde ALICI’dan herhangi bir cevap alınamazsa SATICI, her iki tarafın da zarar görmemesi için siparişi iptal eder.

 

 

Madde 4- Sözleşme Tarihi -Mücbir Nedenler

4.1. Sözleşme Tarihi, Alıcı Tarafından Siparişin Verildiği Tarihtir.

4.2. Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan ve öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir.

4.3.Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

 

Madde 5- Satıcının Hak ve Yükümlülükleri

5.1. Satıcı, 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri uyarınca sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir haller dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

5.2. Sistem hatalarından meydana gelen fiyat yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir. Buna istinaden SATICI, internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya yasadışı yollarla internet sitesine yapılabilecek müdahaleler sebebiyle ortaya çıkabilecek tanıtım, fiyat hatalarından sorumlu değildir. Sistem hatalarına dayalı olarak ALICI SATICIDAN hak iddiasında bulunamaz.

5.3. Dryking fabrika ve şubelerinden kredi kartı, banka havalesi veya nakit ödeme sistemi ile alışveriş yapılabilir. Sipariş tarihinden itibaren bir hafta içinde havalesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Siparişlerin işleme alınma zamanı, siparişin verildiği an değil, siparişin mağazadan teslim alındığı andan itibarendir.

 

Madde 6- Alıcının Hak ve Yükümlülükleri

6.1. Alıcı, sözleşmede kendisine yüklenen edimleri mücbir sebepler dışında eksiksiz yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.

6.2. Alıcı, sipariş vermekle birlikte işbu sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayıldığını ve sözleşmede belirtilen ödeme şekline uygun ödemeyi yapacağını kabul ve taahhüt eder.

6.3. Alıcı, Dryking internet sitesi, Mobil uygulaması, fiziki mağazası ve sipariş fişlerinden satıcının isim, unvan, adres, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu hizmetin temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı, şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde bilgi sahibi olduğunu bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini kabul ve beyan eder.

6.4. Bir önceki maddeye bağlı olarak Alıcı, hizmet sipariş ve ödeme koşullarının, hizmet kullanım talimatlarının, olası durumlara karşı alınan tedbirlerin ve yapılan uyarıların olduğu Dryking Mobil uygulama ve internet sitesi ile sipariş fişlerinde kullanıcı sözleşmesi prosedürü bilgilerini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

6.5. Alıcı, aldığı hizmeti iptal etmek istemesi durumunda, hizmetin işleme alınmamış olması gerektiğini kabul ve taahhüt eder. Eğer verilecek hizmet işleme alınmamış ise iptal anında alıcı, fatura aslını ve irsaliyesini iade etmeyi kabul ve taahhüt eder.

 

Madde 7- Sipariş/Ödeme Prosedürü Sipariş

7.1. Sipariş fişine eklenen hizmetlerin KDV dahil TL tutarı (Taksitli işlemlerde toplam taksit tutarları) ALICI tarafından onaylandıktan sonra, ilgili banka kartının posu üzerinden işleme alınır.

7.2. Süreçteki herhangi bir aksama durumu ya da kredi kartı ile ilgili ortaya çıkabilecek problemler ALICIya sözleşmede belirttiği telefon/e-posta yollarından biri veya birkaçı kullanılmak sureti ile bildirilir. Gerekirse ALICI’dan bankası ile görüşmesi istenebilir.

7.3. İstisnai olarak haklı bir nedenle sözleşme konusu hizmetin tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması durumunda ALICI hemen açık ve anlaşılır bir şekilde bilgilendirilip onay vermesi durumunda sipariş iptal edilebilir.

7.4. Sözleşme konusu hizmetin işleme alınma yükümlülüğünün yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı hâllerde ALICI bu durumdan haberdar edilerek ödemiş olduğu toplam bedel ve varsa onu borç altına sokan her türlü belge en geç 10 (on) gün içinde kendisine iade edilerek sözleşme iptal edilir. Böyle bir durumda alıcının satıcıdan ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır.

7.5. Dryking fabrika ve şubelerinde kredi kartı bilgileri kullanmak istemeyen alıcılara nakit ve havale ile sipariş imkanı sunulmuştur. Havale ile ödemede alıcı kendisine en uygun bankayı seçip havalesini yapabilir. Eğer EFT yapılmışsa hesaba geçme tarihi dikkate alınacaktır. Havale ve/veya EFT yaparken “Gönderen Bilgileri”nin Fatura Bilgileri ile aynı olması ve sipariş numarasının yazılması gereklidir.

7.6. Alıcı kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih etmiş ise ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki “Kredi Kartı Sözleşmesi” kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

 

Madde 8- Genel Hükümler

8.1. ALICI veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişinin teslim anında adreste bulunmaması durumunda ALICI’nın hizmeti geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden SATICI sorumlu değildir.

8.2. ALICI, hizmet aldığı Ürün’ü teslim almadan önce muayene edecek; ayıplı veya eksik Ürün/Hizmet’i teslim almayacaktır. Teslim Alınan Ürün/Hizmet’in hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra Ürün’ün özenle korunması borcu ALICI’ya aittir.

8.3. Alıcı, Dryking mağazalarında verdiği sipariş bedelini ödemekle yükümlü olup, herhangi bir nedenle Sözleşme konusu bedelin ödenmemesinin ve/veya Banka kayıtlarında iptal edilmesinin Satıcı’nın Ürün/Hizmet’i teslim yükümlülüğü ile Sözleşme’den kaynaklanan sair yükümlülüklerinin sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Alıcı, herhangi bir sebeple Banka tarafından başarısız kodu gönderilen ancak buna rağmen Banka tarafından Satıcı’ya yapılan ödemelere ilişkin olarak, Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.4. Sözleşme kapsamında herhangi bir nedenle Alıcı’ya bedel iadesi yapılması gereken durumlarda, Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış olması halinde, Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 (iki) ile 3 (üç) haftayı bulabileceğini, bu tutarın Satıcı tarafından Banka’ya iadesinden sonra Alıcı’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen Banka işlem süreci ile ilgili olduğunu ve olası gecikmelerde Banka’nın sorumlu olduğunu ve bunlar için Satıcı’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.5. Alıcı Sözleşme konusu bedeli ödemesi ve bu siparişe ilişkin cayma hakkını kullanması halinde cayma hakkından kaynaklı bedel iadesi tek seferde yapılabilecektir.

 

Madde 9- Hizmet Teslim Alma ve Teslim Etme Prosedürü

9.1. Kapıda teslim alınan ürünler; teslim alındıktan sonra en geç 120 saat içerisinde teslim alınan ürünler, işlemleri Dryking Kuru Temizleme tarafından yapılarak alıcıya Dryking Mobil servis ile yine kapıda teslim edilecektir.

9.2. Ancak fabrika ve şubelere elden Alıcı tarafından teslim edilen ürünler ALICI’nın kendisine işlem yapılmış ürünlerin teslime hazır olduğuna dair bilgilendirme mesajı geldiği tarihten itibaren 48 saat içinde haklı ve makul bir sebep bulunması halinde en fazla 15  gün içinde ürünleri teslim alması gerektiğini, ürünleri teslim almadığı takdirde 15 günden sonraki her gün için hizmet bedelinin %10’si oranında bir depo ücreti ödemek zorunda olduğunu, her halükarda 3 ay içinde alınmayan ürünlerden dolayı SATICI şirketin her herhangi bir sorumluluğunun kalmayacağını ve ürünlerin hayır kurumlarına bağışlanmasına peşinen rıza gösterdiğini beyan ve kabul eder.

 

 

Madde 10- Ürün İade ve Cayma Hakkına İlişkin Prosedürü

10.1. ALICI, Dryking fabrika ve şubelere elden teslim ettiği ünlerle ilgili yada DRYKİNG tarafından kapıda teslim alınmış ürünlerle ilgili olarak işlem yapılmamış olması haydı ile 7 (yedi) gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Ürünlerle ilgili işlem yapılmış olması halinde iptal işlemi yapılamayacaktır. İptal edilen hizmet veya hizmetlerin geri gönderim bedeli alıcı tarafından karşılanacaktır.

10.2. Hizmet iptali için, durum öncelikli olarak müşteri hizmetlerine (444 0 379 numaralı müşteri hizmetleri hattı) iletilmelidir. Hizmet iade ile ilgili bilgileri içeren fatura, sipariş fişleri vs belgeler alıcı satıcıya ulaştırmalıdır. Hizmet geri ödemesi alıcı kredi kartına/hesabına yapılır. Hizmet belgeleri iade edilmeden bedel iadesi yapılmaz. Kredi Kartına yapılan iadelerin kredi kartı hesaplarına yansıma süresi ilgili bankanın tasarrufundadır.

10.3. Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda satıcı, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği alıcıya nakit para ile ödeme yapamaz. Üye işyeri yani satıcı, bir iade işlemi söz konusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, üye işyeri yani satıcı ilgili tutarı Bankaya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda detayları belirtilen prosedür gereğince alıcıya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, alıcının Bankaya bedeli tek seferde ödemesinden sonra, Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır.

 

Madde 11- Gizlilik

11.2. Alıcı tarafından iş bu sözleşmede belirtilen bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile satıcıya bildirdiği bilgiler satıcı tarafından 3. şahıslarla paylaşılmayacaktır. Satıcı bu bilgileri sadece idari/yasal zorunluluğun mevcudiyeti çerçevesinde açıklayabilecektir. Araştırma ehliyeti belgelenmiş her türlü adli soruşturma dahilinde satıcı kendisinden istenen bilgiyi elinde bulunduruyorsa ilgili makama sağlayabilir.

11.2. Kredi Kartı bilgileri kesinlikle saklanmaz. Kredi Kartı bilgileri sadece tahsilat işlemi sırasında ilgili bankalara güvenli bir şekilde iletilerek provizyon alınması için kullanılır ve provizyon sonrası sistemden silinir. Alıcıya ait e-posta adresi, posta adresi ve telefon gibi bilgiler yalnızca satıcı tarafından standart ürün teslim ve bilgilendirme prosedürleri için kullanılır. Satıcı bazı dönemlerde alıcıya ait e-posta, posta adresi veya telefonuna kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon bilgileri gönderebilir.

 

Madde 12- KVKK’ya Konu Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

12.1. Kişisel Verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, bayiler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır/toplanabilecektir.

12.1. K.V.K. Kanunu Madde 5.2 ve Madde 6.3 kapsamında kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bir sözleşmenin kurulması veya ifası, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeksizin, meşru menfaatlerimizin korunması amacıyla ve alenileştirdiğiniz kişisel veriler bakımından açık rızanız olmaksızın işlenebilmektedir. Yine Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar dahilinde K.V.K.Kanunu Madde 5.1 ve Madde 6.2 kapsamında açık rızanızın alınması şartı ile de işlenebilmektedir. Shoploji üyelik/Sadakat programı başta olmak üzere sair üyelik/sadakat programımız/programlarımız ve üyeliklere dahil olmaksızın da tüm ürünlerimizi temin edebilmektesiniz. Buna mukabil Shoploji üyelik/Sadakat programı ve diğer sadakat programlarımız ve üyeliklerimiz, üyelerine özel avantajlar sunduğundan, program/üyelik avantajlardan yararlanabilmek adına programlara dahil olmanız/üyelik yaptırmanız ile birlikte Kişisel Verilerinizin istisnai haller dışında da işlenmesine açık rıza vermektesiniz.

12.3. Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ile amaçları dahilinde ve yürürlükteki sair yasal mevzuata uygun işlenmektedir/işlenecektir.

12.4. Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler v.b.), Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ile amaçları dahilinde ve yürürlükteki sair yasal mevzuata uygun işlenmektedir/işlenecektir.

12.5. Kişisel Verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel Verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dahilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, Kişisel Verilerinin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhlerine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme, Kişisel Verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğramaları halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptirler. KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz.

 

Madde 13- Uyuşmazlık Durumunda Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Alıcı’nın veya Satıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Ön Bilgilendirme Formu
  • Standart teslimat süresi 3 gündür.
  • Özel işlem gerektiren ürünlerde standart teslimat süresi 3 gün olmakla beraber; ürünün yapısına, cinsine göre bu süre 7 güne kadar çıkabilir.
  • Siparişinizdeki eksik/fazla ürün ve yanlış ürün seçimi gibi durumlarda siparişinizin güncellenecektir. Güncelleme sonrası hizmet satış bedelinde (sipariş net tutarında) değişiklik olacaktır.
  • Ürünleriniz temizlenmesi için sizden teslim alınırken size verilen sipariş fişindeki ürünleri ve adetlerini lütfen kontrol ediniz. Aynı zamanda temizlenmiş ürünlerinizi size teslim ederken, ürünlerini kontrol ediniz, aksi halde eksik ve hasarlı ürünler için firmamız sorumlu değildir.
  • Teknolojimiz ve tecrübemiz ne kadar güçlü olsa da; üretici firmaların maalesef göz ardı ettiği “mekanik etki” sebebiyle: düğme, fermuar ve çıtçıt gibi aksesuarların kırılmalarına bozulmalarına ya da kumaşa zarar vermelerine tam olarak engel olamamaktayız. Ayrıca “kuru temizleme yapılır” yıkama talimatlı ürünlerin üzerindeki aksesuarların boyanması üretici firmalar tarafından kuru temizlemeye uygun yapılmayabiliyor. Bu tür risklerin doğuracağı sonuçlardan firmamız sorumlu değildir.
  • Takım elbise kampanyalarımız sadece aynı kumaş ve desene sahip ürünler için geçerlidir. Kombin olarak oluşturulan kıyafetler takım elbise olarak kabul edilmemektedir.
  • Ürünlerinizi bize teslim ederken mutlaka ceplerini kontrol etmenizi önemle bildiriyoruz. Bu konuda yaşanacak mağduriyetler için sorumluluk kabul etmemekteyiz.
  • Ürünlerinizdeki üretici firmanın ürün özelliklerini ve yıkama talimatlarını yazan etiketi lütfen sökmeyiniz, aksi halde sorumluluk kabul etmemekteyiz.
  • Fabrika ve şubelere elden Alıcı tarafından teslim edilen ürünler ALICI’nın kendisine işlem yapılmış ürünlerin teslime hazır olduğuna dair bilgilendirme mesajı geldiği tarihten itibaren 48 saat içinde haklı ve makul bir sebep bulunması halinde en fazla 15gün içinde ürünleri teslim alması gerektiğini, ürünleri teslim almadığı takdirde 15günden sonraki her gün için hizmet bedelinin %10’si oranında bir depo ücreti ödemek zorunda olduğunu, her halükarda 3 ay içinde alınmayan ürünlerden dolayı SATICI şirketin her herhangi bir sorumluluğunun kalmayacağını ve ürünlerin hayır kurumlarına bağışlanmasına peşinen rıza gösterdiğini beyan ve kabul eder.