Dryking Mobil'i Yayında! Hemen İndir 2. Ürün Bedava!

Teslimat ve İade

Teslimat ve İade Şartları

 

İade Şartları

Ürün tarafımızdan yanlış veya kusurlu gönderildiyse 3 gün içerisinde (kullanılmamış olması şartıyla) gönderim yapılan şirket aranmak sureti, geri gönderilebilir. Diğer firmalar aracılığı ile gönderimi yapılan iadeler kabul edilmeyecek, tarafınıza geri gönderilecektir.

Ürününüzü teslim aldığınız tarihten itibaren 3 gün içerisinde iade edebilirsiniz.

İsteğiniz bize ulaştığında yetkililer tarafından değerlendirilir ve tarafınıza bir bilgi e-postası gönderilir.

Teslimat sonrası, hizmet aldığınız ürün ile ilgili sorun yaşanması halinde orijinal faturasıyla hasar görmemiş, kullanılmamış, kullanım hatası sonucu zarar görmemiş haliyle, sipariş numarası ve “Dryking”in aracılığı ile geri gönderebilirsiniz.

Ürün ambalajı, açılmamış ve kullanılmamış şekilde geri gönderilebilir.

Hizmet alınan ürün elimize ulaştıktan sonra

Dryking.com.tr ve mobil uygulama ürününüz ulaştıktan sonra size bir bilgi e-postası gönderir ve hizmet alınan ürün ile ilgili gerekli hizmeti yeniden sağlar.

Cayma Hakkı

Tüketici; alınan hizmete ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin alınan hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar tamamen ALICI’ya aittir.

Cayma hakkının kullanılması için 7 günlük süre içinde SATICI’ ya yukarıda bildirilen adrese iadeli taahhütlü posta, faks, telefon veya eposta ile bildirimde bulunulması ve ürün/ürünlerin 6 Mart 2011 tarihli 27866 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik’ in 7. maddesi hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Cayma hakkının kullanılması halinde, SİPARİŞ VEREN/ALICI’ ya teslim edilen ürün/ürünlerin SATICI’ ya gönderildiğine ilişkin teslim tutanağı örneği ile fatura aslının SATICI’ ya iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 gün içinde hizmet bedeli SİPARİŞ VEREN/ALICI’ ya iade edilir.

Cayma Hakkının Kullanılması

ALICI, www.dryking.com.tr internet sitesinde ve mobil uygulamasında sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, hizmet bedeliı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri ve mesafeli satış sözleşmesini okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

ALICI; bu Ön Bilgilendirmeyi ve Mesafeli Satış Sözleşmesini elektronik ortamda teyit etmekle, SATICI tarafından ALICI’ ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dâhil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

Mesafeli sözleşmelerde tüketici, 7 (yedi) içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde yazılı olarak veya bir sürekli veri taşıyıcısıyla bildirilmesi yeterlidir. Cayma hakkı süresi, malın teslimine ilişkin sözleşmelerde, tüketicinin malı teslim aldığı günden itibaren, diğer sözleşmelerde ise sözleşmenin akdedildiği günden itibaren işlemeye başlar.

Hizmet verilen ürünün ALICI’ ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, hizmet verilen ürünün ALICI’ ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve 10 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ ya iade eder.

Ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunun elektronik ortamda teyid edilmesi şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, veya sözleşme konusu hizmetin teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’ nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

Cayma Hakkının Kullanılmayacağı Haller

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça tüketici, aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz.

06.03.2011 tarih 27866 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğin” 2. Maddesinin 3/a nolu bendi gereği “Gıda maddelerinin, içeceklerin ya da diğer günlük tüketim maddelerinin, satıcının düzenli teslimatları çerçevesinde tüketicinin meskenine veya işyerine götürülmesine ilişkin Mesafeli Sözleşmelerde cayma hakkı bulunmamaktadır.

Tüketicinin istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

06.03.2011 tarih ve 27866 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmeliğin 7. Maddesinin 4 no’lu bendinde sayılan sözleşmeler/mal ve hizmetlerde cayma hakkı kullanılamaz.

SİPARİŞ VEREN/ALICI tarafından teslim alınmış olan malın değerinin azalması veya iadeyi imkânsız kılan bir nedenin varlığı cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Ancak SİPARİŞ VEREN/ALICI kendi kusurundan kaynaklanan, malın değerindeki azalmayı SATICI’ ya tazmin etmeyi kabul ve beyan eder.

2. Sorumluluklar

2a. www.dryking.com.tr’i ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Bu bilgiler, gizlilik şartlarına bağlı kalınarak, içeriği genişletmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda işbirliği yaptığımız firmalarla paylaşılmaktadır. Buradaki amaç, sitenin kullanıcılarına sunduğu deneyimi geliştirmektir.

2b. www.dryking.com.tr kullanıcısı, kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup elektronik posta adresini onayladıktan sonra işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile, elektronik posta adresini ve şifresini girerek www.dryking.com.tr sitesini kullanmaya başlayabilir.

2c. Kullanıcı, www.dryking.com.tr sitesi ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile www.kurutemizlemesepeti.com’un hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Kullanıcıya aittir.

2d. Kullanıcının işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya www.dryking.com.tr sitesinde bildirilen genel kurallara uymamasının tespiti halinde, Kullanıcının www.dryking.com.tr’den yararlanması süreli veya süresiz olarak engellenebilir ve/veya hesabı kapatılabilir.

2e. Kullanıcı, diğer kullanıcıların ve ziyaretçilerin www.dryking.com.tr’i kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlar yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Hile girişimlerinde bulunamaz. Bulunması halinde üyeliğinin sonlandırılacağını ve durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.

2f. Kullanıcı , www.dryking.com.tr’den kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden Telif Hakkı, Ticari Marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamı notlarını silemez veya çıkartamaz.

2g. Üyelik iptali ve hesap silme işlemi, kullanıcı tarafından www.dryking.com.tr üzerinden yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının siteye giriş yetkisi iptal edilir.

2h. Site kullanıcılarının birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kişilerin sorumluluğundadır.

2i. Sitenin belirli yerlerinde o bölüme özel farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen belirtilen bu kuralları kabul etmiş sayılır.

2j. Kullanıcı site üzerinden yapacağı alışverişlerde kullanacağı ödeme bilgilerinin (kredi kartı, GSM numarası bilgileri v.b.) doğru olduğunu, bunlardan kaynaklanan hukuki ve cezai sorumlulukların kendisine ait olduğunu kabul ve taahüt eder.

3. Tebligat Adresi; Sahil Mah. D-130 Karayolu Üzeri No 6. Başiskele/Kocaeli.

US TEMİZLEME VE HİJYEN A.Ş.

4. Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 2 (iki gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

5. Kullanıcı, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Dryking İletişim Bilgileri